TUGAS DAN FUNGSI

 1. Pelaksana urusan ketatausahaan dinas;
 2. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
 3. Penyusunan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan pengajaran;
 4. Pemberian rekomendasi perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pendidikan dan pengajaran;
 5. Penyiapan rancangan peraturan dan produk hukum di bidang penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran;
 6. Pembinaan teknis pendidikan dan pengajaran;
 7. Pembinaan peserta didik;
 8. Pembinaan guru dan tenaga kependidikan;
 9. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendidikan;
 10. Pelaksanaan kerjasama antar lembaga dan dunia usaha/dunia industri;
 11. Pelaksanaan dan koordinasi tugas pembantuan;
 12. Pelaksanaan pengelolaan dan dekonsentrasi;
 13. Pelaksanaan penanggung jawab kegiatan rutin dan pembangunan;
 14. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya bidang penyelenggaraan pendidikan dan pengajaraan;
 15. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran;
 16. Pembinaan Cabang Dinas dan UPTD;
 17. Pembinaan UPTD Satuan Pendidikan Formal.

Dinas Pendidikan Aceh